Zaboravili ste šifru?
Niste registrovani? Iskoristite svoj postojeći nalog

Azotni proizvodi i azotni ciklus

Azot (N) je jedna od komponenti određenih supstanci, uglavnom dobijenih od izlučevina riba, koje se rastvaraju u vodi. Ove supstance, različite strukturalne kompleksnosti, se lako konvertuju u amonijak (NH3 ili NH4 ), koji je prilično toksičan za životinje. Kiseonik i bakterije transformišu amonijak u nitrite (No2-), koji su takođe veoma toksični.

Druge bakterije, takođe u pratnji kiseonika, transformišu ih u nitrate (N03-), blago toksične za ribe, ali koji mogu da se koriste kao hranljive materije za biljke. Ove transformacije, uzete kao celina, nazivaju se azotni ciklus. U prirodi, kopneni elementi takođe učestvuju u ovom ciklusu. Budući da su biljke u temelju lanca ishrane, i one imaju udela u azotnom ciklusu.

U akvarijumu, situacija je drugačija. Neke ribe se hrane pomoću biljaka, ali većinu ipak hrane akvaristi; ponekad postoji višak namernica i azotni ciklus se menja kao rezultat toga. Veoma je važno ispoštovati ravnotežu ovog ciklusa. Zbog toga ne treba držati previše riba niti im davati isuviše hrane.

Takođe je dobra ideja opskrbiti akvarijum dovoljnom količinom vegetacije, kako bi se poboljšao rast bakterija, istovremeno obezbeđujući da voda bude dobro provetrena. Povremene i regularne promene vode dozvoljavaju eliminaciju viška hrane, različitih tipova organskih čestica, i bilo kojih nitrata koje biljke ne koriste. Biološki filter poboljšava azotni ciklus.

Bakterije u azotnom ciklusu

Retko se mogu naći u otvorenim vodama (oko 1% ukupne količine), bakterije se razvijaju na dnu akvarijuma, kao i na njegovim dekorativnim elementima. Hrane se azotnim jedinjenjem u vodi, izdvajajući kiseonik iz njih. Kada se akvarijum pripremi za upotrebu, počinje kolonizacija bakterija, koja je vrlo spor proces, pa se preporučuje da ne dodajete ribe dok ne prođe 2 do 3 nedelje.

Toksičnost azotnih jedinjenja

Koncentracija azotnih jedinjenja u akvarijumu je viša nego u prirodnom vodenom okruženju, pa postoje određene granice koje ne bi smele da se prevrše.Amonijak se može naći u dva različita oblika u vodi, i ukupan zbir ne sme da bude viši od 0.4 mg/litru.

Rastvoren NH3 amonijak je najopasiniji, iako se može naći samo u sredini čija je pH vrednost iznad 7 i retko kad prelazi 10 % ukupnog amonijaka. Mnogo je češći joniziran NH4 oblik, koji je za nijansu manje opasan.

Nivoi nitrita (NO2-)

U dobro balansiranom akvarijumu ne bi trebalo da postoji rizik da azotne supstance pređu dozvoljenu granicu. Iako je nešto teže proceniti nivo amonijaka i nitrata, nitriti moraju biti analizirani regularno. Komercijalno su dostupni markeri u boji, koji daju jaču boju zavisno od količine prisutnih nitrita.

Ukoliko ih ima previše:
• Ili ne postoji balans u akvarijumu (previše riba, previše hrane u vodi) koji podrazumeva visok nivo amonijaka i, kao rezultat toga, i nitrita;
• Ili postoji problem kada je u pitanju transformacija nitrita u nitrate, često u nedostatku kiseonika koji zahtevaju bakterije.
• Nivo nitrita, kao i pH nivo je uvek dobar indikator ukupnog stanja u akvarijumu, i zbog toga bi trebalo da se redovno meri.

Enciklopedija Detaljni opisi ljubimaca
Veterinari Veterinar u tvom komšiluku
Odgajivačnice Pronađi pravog ljubimca
Pet šop Hrana i oprema za ljubimce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pet šop

^ Vrh strane