Zaboravili ste šifru?
Niste registrovani? Iskoristite svoj postojeći nalog

Osvetljenje

Svetlo ne služi samo vizuelnom užitku i osvetljavanju akvarijuma, već je bitno i za prirodnu ravnotežu u akvarijumu, budući da je ribama, kao i većini živih bića, neophodan osećaj smene dana i noći, u skladu sa biološkim satom. Svetlo takođe utiče na fotosintezu biljaka i njihov rast. Morski beskičmenjaci, domaćini mikroalgi zahtevaju jako osvetljenje.

Zbog toga bi trebalo da je akvarijum opremljen izvorom svetlosti koji što je više moguće podražava osvetljenje iz njihovih prirodnih staništa, u pogledu jačine i hromatskog kvaliteta.

Kvalitet svetla

Svakako da je najbolja vrsta osvetljenja prirodno, sunčevo osvetljenje, koje je i glavni izvor života na našoj planeti. Međutim, nemoguće je u potpunosti koristiti ovu vrstu osvetljenja, i to iz dva razloga.

Prvo, nemoguće je kvantitativno dozirati takvo osvetljenje. Odnosno, previše ovog svetla može uzrokovati neželjeni rast različitih algi, pa je bitno da akvarijum ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, posebno ne ukoliko je smešten niže. S druge strane, ukoliko je direktan uticaj uskraćen, a ne zamenjen adekvatnom zamenom, akvarijum ne prima dovoljno svetla kako bi biljke normalno rasle.

Drugo, sunčeva svetlost nije baš najpogodnija za akvarijum i ribe.Stoga je od suštinskog značaja da pribegnete veštačkom osvetljenju postavljenom iznad akvarijuma, obično na mestu koje je posebno dizajnirano za ovu svrhu.

Ovo osvetljenje mora da zadovolji nekoliko uslova, i to u pogledu:

• vrste sijalice koja se koristi i kvaliteta svetla koju ona proizvodi
• intenzitet svetla koje je dodato u akvarijum
• trajanje osvetljenja

Morate da budete realni u pogledu onoga što želite da postignete: nijedno veštačko osvetljenje neće biti isto kao sunčevo osvetljenje. Međutim, vrlo je moguće da se približno imitira, i to kombinacijom različitih komplementarnih izvora svetlosti. 

Jačina svetlosti

Jačina svetlosti je ekstremno bitan faktor, budući da je biljkama neophodno dosta svetlosti kako bi mogle da rastu u veštačkim uslovima. Međutim, neizbežno je da se određena količina svetla usput „izgubi“, posebno ako zraci moraju da putuju dugo i daleko.
Važnost jačine osvetljenja je često potcenjena, i kao rezultat imamo akvarijume koji su prilično neosvetljeni. Retki su slučajevi preosvetljenog akvarijuma. Preporučuje se korišćenje fluorescentnih lampi za vodu visine do 0.5 m.

Opadanje osvetljenja

Što je udaljeniji izvor svetlosti, to je veći gubitak:

• u haubi za sijalicu
• u staklenom poklopcu koji pokriva akvarijum
• u vodi

Deo svetla se reflektuje na površini vode, drugi deo se apsorbuje (što dublji akvarijum, to je od veće važnosti apsorbcija svetla), a ostatak se širi po talogu. Što znači da u akvarijumu iskoristiva svetlost predstavlja oko 20-30% ukupne svetlosti, što može kao posledicu da ima štetan uticaj na rast sitnih biljaka.

Kako biste redukovali gubitak svetla, morate da:
• povratite svetlo u haubi akvarijuma pomoću refleksije;
• održavate poklopac čistim;
• budete sigurni da je voda čista;
• održavate dubinu vode do 0.5 m, ukoliko koristite fluorescentne lampe.

Izvori svetla

Akvaristima je dostupan veliki izbor svetlosnih izvora, a svaki od njih ima sopstvene odlike, prednosti i mane.

Električne sijalice

To su iste one sijalice koje svakodnevno koristimo u svojim domaćinstvima, i koje su možda nama dovoljne, ali to ne važi i za stanovnike akvarijuma: kvalitet svetla je loš, a problem predstavlja i što ove sijalice ispuštaju mnogo toplote.

Fluorescentne lampe

Nepravilno poznate kao neonke, ove lampe sadrže gas koji postaje fluorescentan pod dejstvom električnog pražnjenja. Ispuštaju malo toplote, i dostupne su u različitim dužinama i jačinama. Traju 3000-4000 sati, ili oko godinu dana.

Kvalitet rasvete svakako slabi vremenom, međutim, ovo može znatno da se poboljša zamenjivanjem stare tube novom. Iz ovog razloga, nikada nemojte menjati sve lampe istovremeno, jer to može biti šok za biljke koje treba da se adaptiraju na promenu intenziteta svetla.

Korišćena lampa se može prepoznati po tamnim ili crnim krajevima. Fluorescentnih lampi ima u različitim bojama: pre svega, hladno beloj ili industrijski beloj, koje bi trebalo izbegavati, a tu su i lampe sa dnevnim osvetljenjem.

Ove lampe su najpribližnije sunčevom osvetljenju i obezbeđuju uravnoteženo osvetljenje. Dostupne su takođe i obojene lampe sa različitim dominantnim bojama, uključujući i lampe u pink boji koja se koristi u hortikulturi, i koje su posebno bitne za rast biljaka, budući da uglavnom emituju plave i crvene zrake, koje biljke koriste u procesu fotosinteze.

Neki akvaristi ne cene ove pomalo neprirodne boje, koje posebno preuveličavaju i ističu crvene i plave tonove riba. Nekad se lampe sa dominantnom plavom kombinuju sa belom da kreiraju osvetljenje koje podseća na ono koje se može naći u dubokim vodama.

Ove lampe su dobre za korale i druge životinje iz te grupe, zbog čega su dobile ime actinia lampe. Fluorescntna lampa se ne priključuje direktno na napajanje: morate ubaciti transformator, balast, i elektropokretač koji proizvodi potrebno električno pražnjenje. Ukoliko kupite dobro opremljen akvarijum, ili neki sa haubom za osvetljenje, s njim će verovatno doći i lampe.
Ovo ne znači uvek da možete da se opustite, budući da je jačina ugrađenih lampi ponekad nedovoljna.

Halogene lampe

Sijalično vlakno, inače od tungstena, kada su u pitanju električne sijalice, ovde su zamenjene drugim metalom, koji ih sprečava da se ucrne. Ove lampe mogu biti opremljene reostatom, ali se generalno slabo koriste među akvaristima.

Pražnjenje lampi

Električnim pražnjenjem između dve elektrode isparava gas, poput žive ili natrijuma – koji emituje jako svetlo. Ove lampe imaju blago žutu dominantnu svetlost, koju ljudsko oko ne može da uoči, i koja se kompresuje uz pomoć plave fluorescentne lampe.

Ove lampe greju i troše više struje od fluorescentnih. Određene, poznatije kao HQI lampe sa dnevnim osvetljenjem, akvaristi posebno cene, mada su skupe i nepraktične za obične akvarijume. Često se koriste u akvarijumima sa morskom vodom preko 0.5 m dubine, budući da pomažu aklimatizovanje korala (Anthozoa) sa zooksantelama.

Dostupne su vodootporne kapice za zaštitu krajeva lampe, koje onemogućavaju bilo kakvu električnu nezgodu. Balast ispušta toplotu, pa ne bi trebalo da je instaliran u haubi, iako su nekada, nažalost, komercijalni akvarijumi tako dizajnirani. Može se naći nekoliko različitih dužina lampi, sa proporcijonalno prilagođenom snagom.

Hauba

Za koji god tip osvetljenja da se odlučite, neophodna je potpora koja se nalazi u haubi. Fluorescentne lampe moraju da imaju haubu, koja se nalazi van domašaja vode. Obično je zaštićena oknom stakla, ali ukoliko ovo nije slučaj, poklopac akvarijuma vrši istu funkciju.

Kako biste izbegli gubitak svetla, svaka pregrada između vode i osvetljenja mora da održi isti oblik kada je izložena toploti, da je transparentna, i izvan svega, čista. Upravo zbog toga je staklo najidealniji materijal. Gubitak osvetljenja u haubi može da bude priličan, ponekad i do 20-30 %.

Postoji nekoliko trikova pomoću kojih ovaj problem postaje rešiv, osnovni princip je da se reflektuje što više svetlosti prema vodi. Zbog toga možete da postavite unutar haube najmekšu moguću aluminijumsku foliju, napraviti jedan ili više metalik reflektora oko lampe. Kako se intenzitet svetla smanjuje što se više udaljava od izvora svetlosti, bitno je da bude postavljen što bliže vodi.

Ne bi trebalo da bude bliže od 5-8 cm, iz tehničkih i bezbednosnih razloga, ali čak i sa ovim ograničenjima, osvetljenje će biti zadovoljavajuće. (Ovo smanjenje jačine je uzeto u obzir u proračunu jačine svetla i broja fluorescentnih lampi.)

Trajanje osvetljenja

Kvalitetno osvetljenje nema svrhu ukoliko je uključeno samo po nekoliko sati dnevno; nasuprot tome, nema smisla držati uključeno svetlo 15 sati dnevno, ukoliko je kvalitet tog osvetljenja neodgovarajući. Jedno ne može da nadoknadi drugo nipodkojim uslovima. Kada je svetlo odgovarajuće, i kvalitativno i kvantitativno, morate da odlučite koliko će dugo biti uključeno.U tropskim krajevima, dan traje oko 11-13 sati, i to je ono na šta su biljke i ribe naviknute.

Situacija je svakako drugačija za biljke i životinje koje su odgajane u zarobljeništvu, koje mogu da tolerišu različita osvetljenja, ali u razumnim granicama. Akvarijum može biti osvetljen 13 sati dnevno, ali neki hobisti prelaze ove granice, budući da su navikli da upale osvetljenje u akvarijumu kada se probude, a isključe ga kasno noću. Ovo neće posebno ugroziti ribe, ali to ipak menja balans u akvarijumu, i pogoduje razvoju algi.

Preporučljivo je da svetlo bude uključeno oko 10 sati dnevno, i da se gasi u 22 ili 23 časa. Upotreba programiranih električnih časovnika olakšava ovo, i posebno onemogućava neprirodan prelaz iz tame u svetlo, koji može da bude poguban za neke ribe u akvarijumu. Na ovaj način akvarijum dobija prvo jutarnje prirodno svetlo, zatim akvarijumsko.

Kada se veštačko svetlo u toku noći isključi, akvarijum će i dalje moći da koristi ambijentalno osvetljenje. Moguće je, takođe, napraviti program koji uključuje i isključuje fluorescentne lampe, jednu nakon druge, korišćenjem nekoliko tajmera, imitirajući u izvesnoj meri, izlazak i zalazak Sunca. Idealan program osvetljenja će zbog toga da se uključi ujutru, ili će dozvoliti jutarnjem osvetljenju da izvrši svoj uticaj, zatim će uključiti još jednu lampu za oko sat vremena, a ostale kasnije.

Uveče, prvo će isključiti samo nekoliko lampi, ostavljajući jednu uključenu, a onda, neko kratko vreme kasnije, i poslednju lampu. A zatim, na kraju, i svetlo u sobi. Poslednje, ali ne i manje važno: nemojte prekidati dnevno osvetljenje. Nekoliko sati tame, totalne ili partikularne, utiče na balans u akvarijumu – na rast biljaka i ponašanje riba.

Dobro osvetljenje zahteva dobru instalaciju

Pozicija fluorescentnih lampi u haubi

Fluorescentne lampe moraju da budu raspodeljene, optimalno, na distanci od 8-10 cm. U opremljenim akvarijumima koji su komercijalno dostupni, dužina lampi se poklapa sa akvarijumom, iako je primetno da bočne strane akvarijuma imaju manje svetla nego centralna ili prednja i zadnja strana.

Problem nastaje kada su lampe kraće od akvarijuma, što je čest slučaj u komercijalno dostupnim akvarijumima neobičnih dimenzija, ili u akvarijumima ručne izrade. Ukoliko su lampe centralizovane, postoji razmak s obe strane, koji može da ugrozi biljke na bočnim delovima akvarijuma.

Delimično rešenje ovog problema je naizmenično menjanje pozicije lampi na bočnim stranama.Druga opcija je korišćenje lampi različitih dimenzija, uz garanciju da pokrivaju celu površinu akvarijuma i da je ukupna jačina svetla dovoljna.

Koliko je fluorescentnih lampi neophodno za dobro osvetljenje?

Broj lampi zavisi od njihove jačine i veličine akvarijuma. Neke od indikacija za vodu ne dublju od 0.5 m:
• Normalno opremljen akvarijum biljkama, slatkovodni i morski – 1 W/2 litra vode/normalna jačina;
• Gusto zasađene biljke u slatkovodnom akvarijumu (holandski akvarijum, na primer), istočnoafrički akvarijumi – 1 W/litar vode/ visok nivo intenziteta svetla;
• Retko zasađene biljke u slatkovodnom akvarijumu; ili slanovodnom bez beskičmenjaka ili biljaka – 1 W/3 litra vode/prilično nizak nivo intenziteta svetla;
• Morska voda sa koralima i biljkama – 1 W/litar vode/ visok nivo intenziteta svetla.

Slede podaci, prema nekim standardnim dimenzijama, za normalno zasađen akvarijum:
• Za akvarijum dimenzija 80 x 30 x 40 cm, biće potrebno 96 litara vode, jačina svetla od 20 W, 2 lampe dužine 60 cm.
• Za akvarijum dimenzija 100 x 40 x 50 cm, biće potrebno 200 litara vode, jačina svetla od 30 W, 3 lampe dužine 90 cm.
• Za akvarijum dimenzija 120 x 45 x 50 cm, biće potrebno 270 litara vode, jačina svetla od 30 W, 4 lampe dužine 90 cm.
• Za akvarijum dimenzija 150 x 50 x 50 cm, biće potrebno 375 litara vode, jačina svetla od 40 W, 4 ili 5 lampi dužine 120 cm.

Enciklopedija Detaljni opisi ljubimaca
Veterinari Veterinar u tvom komšiluku
Odgajivačnice Pronađi pravog ljubimca
Pet šop Hrana i oprema za ljubimce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pet šop

^ Vrh strane