Zaboravili ste šifru?
Niste registrovani? Iskoristite svoj postojeći nalog

Nedostatak novca #26

Nažalost, nije ostalo mnogo novinskih tekstova koji svedoče o radu Vrta tokom te četiri godine Lazarevićevog upravljanja. Iz šturih podataka saznajemo da je interesovanje publike za Zoološki vrt i dalje bilo izuzetno veliko.

Uprava Vrta nastavila je započetu saradnju sa zoološkim vrtovima u Pragu i Parizu, kao i sa ostalim jugoslovenskim vrtovima. Planirane su nove nabavke i zamene životinja, ali nije izvesno šta je od planiranog i realizovano.

U tekstu objavljenom u listu Glas septembra 1950. godine piše:

" Pošto u našoj zemlji ima ptica koje se u svetu traže, Zoološki vrt u Beogradu je sklopio ugovor sa nekim vrtovima iz inostranstva da se isporuči veći broj belih roda, kojih kod nas ima dosta, i crnih, kojih ima samo u našoj zemlji te im je cena dosta visoka. U zamenu za njih dobićemo egzotične životinje koje nemamo. Za sada u Vrtu nema slonova, zebri, tigrova, antilopa i tako dalje...
monografija3
Jugoslovenski zoološki vrtovi u Subotici, Rijeci, Bitolju, Skoplju, isto tako, vrše među sobom razmenu tako da će ubrzo Zoološki vrt u Beogradu nabaviti veći broj sisara i ptica kojih do sada nije imao.”

U tom periodu nedostatak novca javlja se kao problem broj jedan kada su u pitanju popravke i izgradnja novih objekata u Vrtu, ali i kada je u pitanju angažovanje radne snage. Glas u istom tekstu navodi sledeće:

“I pored zalaganja uprave Zoološkog vrta da izvrši opravku svih zverinjaka i krletki za nove životinje, radovi se sporo obavljaju, jer Zoološki vrt uglavnom vrši opravke iz svojih prihoda koje dobija od ulaznica. Ti prihodi su srazmerno mali kada se uzme u obzir da od toga nabavljaju životinje, isplaćuju službenike i kupuju seno. Staze i cvetne aleje u Vrtu nisu uređene. To je usked maog broja službenika koji ne mogu da posvršavaju sve poslove u Vrtu. Pored nadzora nad životinjama, oni donose hranu, a dobavljaju i razne životinje kojih ima u našoj državi. Zbog toga danas pioniri ne mogu da koriste za jahanje male ponije, jer nema službenika koji će voditi nadzor nad njima.”

Samo tokom 1949. godine Vrt je obišlo 847.894 posetilaca. Nedeljom je prosečno dolazilo između 11 i 13 hiljada ljudi, a radnim danom od 2.500 do 3.000

^ Vrh strane