Zaboravili ste šifru?
Niste registrovani? Iskoristite svoj postojeći nalog

Rekonstrukcija Zoo vrta I #46

U elaboratu o novoj koncepciji Zoo vrta koji je Vuk Bojović sastavio i predstavio Izvršnom senatu Skupštine grada stoji sledeće:


Uvidom u trenutno stanje Zoo vrta i traženjem razloga za relativnu stagnaciju u njegovom razvoju, došli smo do sledećih zaključaka:

1. Iz niza objektivnih i subjektivnih razloga stanje u Zoo-vrtu ne zadovoljava. Funkcija koju vrši i ugled koji uživa ova obrazovno-vaspitna organizacija, nisu u skladu sa opštedruštvenim značajem koji joj pripada.

2. Materijalno stanje u ovoj organizaciji je nezadovoljavajuće jer iz jedinog izvora finansiranja (od ulaznica) jedva se pokriju troškovi održavanja i lični dohoci trideset zaposlenih.

3. Relativna ograničenost prostora Zoo-vrta kao i nerešeno pitanje njegove eventualne doslokacije, ometa sve planove za unapređenje rada.Međutim, i pored ovako složene situacije mišljenja smo da se uz inicijativu i izuzetno zalaganje svih zaposlenih, kao i podršku i pomoć šire zajednice, može učiniti da Zoo-vrt postane ugledna ustanova, koja će u potpunosti obavljati funkciju za koju je osnovana i ostvariti prihode koji će joj omogućiti razvoj i unapređenje. Naša želja je da od Zoo-vrta stvorimo ekološku oazu u centru grada, izuzetnu turističku atrakciju, nastavno-naučnu bazu za sve nivoe usmerenog obrazovanja, počev od osnovnog do postdiplomskih studija, i stvorimo poligon na kome će se ogledati entuzijasti svih profila: biolozi, arhitekte, umetnici i dr.Osnovni preduslov za realizaciju svih naših projekata su proširenje izvora finansiranja i rešavanje pitanja lokacije i eventualnog povećanja prostora Zoo-vrta. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, svesni smo da je jedini put samofinansiranje, odnosno preduzimanje akcija unutar Zoo-vrta, koje ne samo što će predstavljati stalan izvor prihoda, već će doprineti dinamici ovih prostora, poboljšanju estetske i opšte atmosfere i povećanju atraktivnosti Zoo-vrta, a time i privući veći broj posetilaca. U tom smislu potrebne akcije (kupovina poni-konja za jahanje, popravka kočija za prevoz dece, uređenje staza, hipodroma i travnih terena i dr). pokazale su da smo na dobrom putu. Naš program mogao bi se iskazati u nekoliko pravaca:

1. Rekonstrukcija Zoo-vrta
2. Obogaćenje životinjskog fonda
3. Program racionalizacije troškova
4. Otvaranje servisa za posetioce i građanstvo
5. Program godišnjih manifestacija
6. Saradnja Zoo-vrta sa odgovarajućim ustanovama i organizacijama

Rekonstrukcija Zoo-vrta

Lokacija:
Preduslov za bilo kakvo ulaganje u rekonstrukciju Zoo-vrta jeste trajno rešavanje njegove lokacije. Smatramo da postojeća lokacija u potpunosti zadovoljavai da bi se rekonstrukcijom Vrta i proširenjem prostora na deo neiskorišćenog terena u Donjem gradu, na potezu ka Nebojšinoj kuli, rešila sva pitanja koja sada idu u prilog eventualnoj dislokaciji.

Ubeđeni smo da bi se disperzijom kaveza, većim ozelenjavanjem i održavanjem besprekorne higijene stvorio najatraktivniji, najposećeniji i najinteresantniji park u gradu i mesto za obrazovanje i zabavu. Za iznos sredstava koja bi se uložila u eventualno preseljenje, Zoo-vrt bi se mogao tako urediti da postane ponos glavnog grada. Naglašavamo da se jedan od najvećih, najsređenijih i najposećenijih Zoo-vrtova nalazi u najstrožem centru Londona, i retko koji turista propusti da ga poseti i provede dan u njegovoj prijatnoj atmosferi.

Pored toga, smatramo da je teren Donjeg grada idealno mesto za lociranje jednog dela Zoo-vrta, jer blizina reka otvara niz mogućnosti za njegovo uređenje. Ovaj teren je već nekoliko decenija ruglo grada, stecište devijantnih osoba, narkomana i drugih, a mogao bi se, sa relativno malim ulaganjima i u saradnji sa arhitektama, građevinarima, zoolozima, botaničarima, umetnicima i dr. pretvoriti u prijatno mesto na kome prijatelji prirode mogu da provedu dan, posmatraju ptice i životinje, jašu konje, zabave i pouče decu...Poslovni prostor:
Drugi preduslov za bilo kakav razvoj i rad je rešenje pitanja poslovnog prostora Zoo-vrta. Upravnu zgradu trenutno koristi OUR Gradsko zelenilo, a Vrtu pripada samo tri relativno male prostorije. Komentar na ovo je suvišan. Ne postoji prostorija za veterinarsku službu, sastanke, biblioteku i dr. Prema tome, čak i da nastanu mogućnosti za proširenje delatnosti, prostor će predstavljati ograničenje za prijem novih stručnih kadrova, jer, u bukvalnom smislu reči, nema uslova za njihov rad, sem da se uzmu prostori koji su namenjeni životinjama.

U našem programu predviđamo da se otvore radna mesta za više veterinara, zoologa, arhitektu, stručnjaka za hortikulturu i prostorno planiranje, kao i da se prime brojni izvršioci posla u sektoru za tehničke poslove.

Ukoliko bi se iseljavanjem Gradskog zelenila oslobodila zgrada, uz neophodnu rekonstrukciju omogućila bi, bar za prvo vreme, normalno funkcionisanje službi.

Planira se izgradnja slušaonice - amfiteatra, jednog ili više, koji bi služili za održavanje predavanja studentima i učenicima i prikazivanje filmova sa tematikom vezanom za životinjsko carstvo, igranih i dokumentarnih, a kasnije i materijala snimljenog u samom Vrtu, kojim bi se registrovali zanimljivi trenuci iz života životinja (rađanje, hranjenje, igra, dolazak u Vrt i slično). Sredstva od ulaznica za ove filmske predstave predstavljala bi dodatni izvor prihoda, a interni filmski materijali bi se koristili u propagandne svrhe.

Nastavak priče o Beo zoo vrtu možete pročitati sledeće srede.

Prethodne priče iz Beo zoo vrta možete pronaći ovde.

^ Vrh strane